instalacje sanitarne
mgr inż. Katarzyna Jurek
mgr inż. Daniel Jurek
instalacje elektryczne
mgr inż. Artur Rusek
konstrukcja
mgr inż. Grzegorz Słaboń
projekty drogowe
mgr inż. Marcin Faron