Budynek rekreacji indywidualnej
Budynek mieszkalny
Tretówka budeynek zrealizowany
piętro
Budynek mieszkalny
parter