Budynek rekreacji indywidualnej
piętro
Tretówka budeynek zrealizowany
4
Budynek mieszkalny